Zespół Kontaktu

Wiktoria Kowalewska

Mateusz Lipiński

Julia Wiśniewska

Jakub Papryka