Przejdź do treści

mail: samorzad@pja.edu.pl

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego WZI

Natalia Borys

Przewodnicząca WRSS WZI

Julia Lewandowska

Wice przewodnicząca WRSS WZI

Natalia Kapturowska

Sekretarz

Pozostali Członkowie WRSS ZI

  • Zuzanna Perz