Przejdź do treści

mail: samorzad@pja.edu.pl

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego WSNM

Sonia Herman

Przewodnicząca WRSS WSNM

Klaudia Michalska

Wice przewodnicząca WRSS WSNM