Uczelniana Komisja Stypendialna

Przedstawiciele ​S​tudentów w roku akademickim 2021/2022:

Kornel Gładkowski

Alisia Kotiun

Khai Zin Thant

Mateusz Lipiński

Marcin Ceglarski

Odwoławcza Komisja Stypendialna

Wiktoria Kowalewska

Jakub Partyka