Komisja Dyscyplinarna ds. Studenta

Rzecznik ​K​omisji ​D​yscyplinarnej: mgr inż. Adam Smyk

Przewodniczący: dr hab. Romuald Kotowski, prof. PJATK

Przedstawiciele ​S​tudentów w roku akademickim 2021/2022:

Denys Bilak

Jakub Partyka

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studenta

Przewodniczący Komisji: dr hab. Andrzej Kalina, prof. PJATK

Przedstawiciele ​S​tudentów w roku akademickim 202/2022:

Julia Lewandowska

Karoli Wierzchałek