Komusja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

Rzecznik Komisji Dyscyplinarnej: dr hab. Ewa Turska, prof. PJATK

Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. Jerzy S. Wasilewski​

Przedstawiciele ​S​tudentów w roku akademickim 2021/2022:

Wiktoria Kowalewska

Marcin Ceglarski