Przejdź do treści

mail: samorzad@pja.edu.pl

Komisja ds. Kulturalnych

Komisja ds. Kulturalnych współpracuje z Działem promocji w celach realizacji powierzonych obowiązków. Zajmuje się promocją i aktywizacją studentów w zakresie życia kulturalnego, promocji wydarzeń charytatywnych prowadzonych na uczelni oraz organizuje imprezy, wyjazdy, bale.

Wiktoria Kowalewska

Przewodnicząca Komisji ds. Dytaktycznych