Przejdź do treści

mail: samorzad@pja.edu.pl

Komisja ds. Dydaktycznych

Komisja ds. Dytaktycznych współpracuje z uczelnianymi Zespołami Pełnomocników Rektora ds. Jakości Procesu Dydaktycznego i innymi podobnymi dziedzinowo organami Uczelni. Zajmuje się prowadzeniem debat studenckich nt. jakości kształcenia na Uczelni, pomiarem satysfakcji z prowadzonych na uczelni przedmiotów i przygotowywanie opinii zmian programowych, nowych przedmiotów itp.

Julia Wiśniewska

Przewodnicząca Komisji ds. Dytaktycznych