Przejdź do treści

mail: samorzad@pja.edu.pl

IS Representative

Rzecznicy ds. Studentów Zagranicznych zajmują się ochroną praw oraz komfortu studentów, pomocą studentom z zagranicy w odnalezieniu się w nowym środowisku. Pełnienią ról pierwszego kontaktu w sprawach doradczych oraz konfliktowych.

Zeynep Saglam

Przewidnicząca

Denys Bilak

Wiceprzewodniczący